AROSC Time Trial #1
Spring Mountain - January 22, 2006
  No. Driver Car Best Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5
Class C
1 76 Ferris, Jim (1) Alfetta 2:49.333 2:52.107 2:49.997 2:49.333 2:49.834 2:50.081
2 484 Russell, Robert GTV 2:57.477 2:59.295 2:57.962 2:57.477 3:00.099
3 50 Caver, Jim GTV 2:59.535 3:07.553 3:04.774 3:02.590 3:01.952 2:59.535
4 84 Russell, Arthur GTV 3:02.081 3:04.044 3:03.174 3:09.026 3:05.256 3:02.081
Class D
1 188 Thyssen, Jes (1) Milano Ver 3:15.527 3:19.904 3:18.732 3:16.161 3:16.281 3:15.527
Class F
1 25 Blankenship, Paul (1) Alfetta GT 3:17.681 3:21.484 3:21.904 3:18.886 3:17.681
2 105 Silverman, Norm Giulia TI 3:24.898 3:25.720 3:26.459 3:24.898
Class K
1 11 Scott, Glenn (1, 2) SR3 2:23.090 2:29.331 2:24.471 2:23.500 2:23.099 2:23.090
2 3 Maddox, Matt SR3 2:28.873 2:28.873 2:28.952
Class L
1 77 Lee, Derrick (1) GT3 2:45.560 3:01.854 2:47.308 2:45.560 2:46.831 2:47.730
Class M
1 61 Kelly, Albert (1) Corvette Z 2:54.648 2:57.916 2:55.687 2:54.648 2:56.733
2 725 Murphy, Steve Mustang 2:58.384 2:59.841 3:01.845 2:59.338 2:58.384
Class N
1 16 Mayring, Christopher (1) Miata 2:46.996 2:48.361 2:47.815 2:46.996 2:48.420 2:47.571
2 19 Rhodes, Robert Mustang SV 2:55.180 2:56.257 2:55.340 2:55.962 2:55.180
Class O
1 88 McNall, Todd (1) 2000 2:44.904 3:11.987 2:44.904 2:45.909 2:44.938 2:45.841
2 22 Heesacker, Greg M3 2:45.360 2:52.217 2:48.487 2:46.340 2:45.360
3 68 Harris, Ian 944T 2:55.082 2:55.851 2:58.173 2:55.739 2:55.082
4 160 Watson, Terry Mustang 3:01.428 3:02.390 3:02.005 3:05.054 3:01.428 3:02.014
5 60 Wagner, Donald Mustang 3:02.354 3:04.089 3:04.271 3:03.461 3:02.354
6 69 Cairns, Chris Mustang 3:04.118 3:05.944 3:06.148 3:04.423 3:04.118
Class P
1 6 Guiral, Philip (1) Miata 2:54.987 2:57.857 2:57.095 2:54.987 2:55.047
2 5 Adler, Doug G35 2:58.464 2:58.464 3:07.327 2:59.666 2:58.855 3:02.813
3 15 Adler, Davidson G35 2:59.521 3:02.632 3:03.779 3:00.743 2:59.521
4 10 Major, Terry MR2 3:02.603 3:06.159 3:05.052 3:03.145 3:02.603
5 93 Kutkus, M.J. SLK230 3:02.845 3:05.906 3:06.289 3:03.465 3:02.845
6 87 Harris, John 944S 3:13.397 3:13.397 3:13.442 3:13.576
Class Q
1 48 Fibrow, Jodi (1) MR2 3:18.751 3:25.175 3:24.634 3:18.751 3:19.479
2 148 McKibben, Andrea MR2 3:19.988 3:21.527 3:23.242 3:19.988 3:23.080
Best time of Day is 2:23:090 by Scott, Glenn driving the #11 SR3 in Class K
Notes:
(1) New Class Record
(2) Top time of Day